خانه / بایگانی برچسب: پشم سنگ ایران

بایگانی برچسب: پشم سنگ ایران

مزایا پشم سنگ استفاده و کیفیت آن

مزاياعايق گرما ي عالیروشي سريع تاثیر گذار براي ساختمانهاي نوروشي تاثیر گذار و راهگشا براي بازسازي ساختمانهاي ساخته شده از قبلغيرقابل اشتعال عایق الاستومریک دافع آبخنثي از نظر شيميايي و بي تاثیر بر ساير مواد بكار رفته در ساختماندر مراحل نصب و بعد از آن هيچگونه گاز سمي متصاعد نمي‌كندمواد …

توضیحات بیشتر »