پیامک و اس ام اس جدید ۹۵Reviewed by سعید on May 8Rating: 5.0

پیامک و اس ام اس جدید

sms jadid

یکی بایستی و حتما باشد

یکی که آدم را صدا کند

به نام کوچک اش صدا کند

یک جوری که حال آدم را خوب کند

یک جوری که هیچ کس دیگر بلد نباشد

یکی بایستی و حتما آدم را را بلد باشد …

پیامک و اس ام اس جدید

sms jadid

ترک ما کردی برو همصحبت اغیار باش

یار ما زیرا و به درستی که نیستی با هر که خواهی یار باش

پیامک و اس ام اس جدید

sms jadid

مثل برزخم

چیزی ما بین هست و همچنین نیست

تو که می توانی

تمام کن

آن ناتمام را …

پیامک و اس ام اس جدید

sms jadid

من به تو دلباختم

زیرا که زخم هاى تو

شبیه زخم هاى من بود …

پیامک و اس ام اس جدید

sms jadid

زن‌ ها از عادی‌ شدن

از تکراری‌شدن

از مثل روز اول نبودن .. می ترسند !

گاهی زن‌ها را مثل روز اول دوست بدارید …

پیامک و اس ام اس جدید

sms jadid

گنج‌ ها دائما

در دل ویرانه‌ ها

جا خوش می‌ کنند

بی‌خود نیست

که

تو در دل من نشسته‌ ای …

پیامک و اس ام اس جدید

sms jadid

دستخطی دارم از او

بر دل خود یادگار

عشق کاری کرد با قلبم

که چاقو با انار …

پیامک و اس ام اس جدید

sms jadid

می خواهم رویایی که دیشب دیدم

بردارم و همچنین تو فریزر بگذارم

اونوقت یه روزی در بعدی ی دوروقتی پیرمردی مو خاکستری شدم

درش می آرم و همچنین گرمش می کنم

و همچنین پاهای پیر و همچنین سردمو

با گرمی خوبش مداوا می کنم

پیامک و اس ام اس جدید

sms jadid

دیگر دنبالت نخواهم گشت

رد پای تو به قلبم می رسد …

پیامک و اس ام اس جدید

sms jadid

ای بانو .. بیا حواسمان را پرت کنیم

مال هرکس دورتر افتاد

عاشق تر می باشد

اول خودم

حواسم را بده تا پرت کنم…