احساس مسئولیت بیش از حدReviewed by Admin on Mar 9Rating: 5.0

احساس مسئولیت بیش از حد

همه ما می دانیم که کمک کردن و همچنین پذیرفتن مسئولیت از نقاط نیرو شخصیتی محسوب می می شود. ولی باید توجه داشت گاه نیت خیر ما جهت کمک کردن به ناکارآمدی می انجامد. البته راه حل آن نیست که از کمک کردن به دیگران خودداری کنیم؛ بهتر آن هم می باشد که هنگام و زمانی که نشانه ها و علائم کمک رسانی ناکارآمد دیده می می شود جهت مسئولیت پذیری مان حد و همچنین مرز در نظر بگیریم

احساس مسئولیت, پذیرفتن مسئولیت, کمک کردن

من آن نشانه ها و علائم را «۱۲ خط  قرمز جهت کمک رسانی ناسالم» می نامم.
۱- زمانی که یاری رساندن و همچنین تعهد تو به روش مشخصص سبب افزایش وابستگی، بی مسئولیتی، ناتوانمندی و همچنین افزایش ضعف شخصیت در فرد می می شود. گاه بایستی و حتما با آن واقعیت رو به رو شوید که نیت های خیر تو به پس نتیجه آن می شود که خوبی منتهی نمی می شود.

ادامه مسئولیت پذیری در آن شرایط هدردادن انرژی می باشد و همچنین به واقع یاری کننده نیست. به یاد داشته باشید که کمک رسانی سالم و همچنین درست سبب ارتقای ویژگی های مثبت، استقلال و همچنین رشد دیگران می می شود و همچنین کمک رسانی ناسالم عملکرد معکوس دارد.

۲- هنگام و زمانی که فرد مقابل بارها تعهداتش را نقض کرده و همچنین آن پیشامد جدید بار اقتصادی و مالی بسیاری در پی داشته می باشد. به همچنین و علاوه، کمک تو را به آن هم نحوه که قول داده بوده، به کار نبسته می باشد. در آن اوضاع، دست کم به روش موقت، بهتر می باشد حرفه های او را باور نکنید و همچنین فرصت غیره ای را در اختیارش قرار ندهید، تا زمانی که با شواهد محکمی مواجه شوید که نشان دهنده آمادگی او جهت بهره گیری از کمک های تو در جهت پیشرفت زندگی اش باشد.

هنگام و زمانی که دیگران از کمک تو جهت گریز و فرار پیاپی از مسئولیت سوءاستفاده می کنند، بهتر می باشد سعی کنید به کمک کردن پایان بدهید. ادامه مسئولیت پذیری در قبال کسی که نمی قدرت نقطه پایانی جهت کمک خواهی های او متصور شد هدردادن وقت و همچنین انرژی می باشد. در صورتی که ادامه دهید، به زودی و همچنین به روش فزاینده ای خشمگین و همچنین بی رغبت خواهید شد.

۳- هنگام و زمانی که کمک کردن یا پیشنهاد کمک سبب رکود فکری فرد یا نگه داشتن او همچنین در مراحل ابتدایی رشد می شود یا او همچنین را از آموختن تجربه و مهارت بالا های مورد مستلزم و نیاز زندگی و همچنین حرفه ای باز دارد. کمک ناسالم سرنوشت دیگران را در سطح پایین تر از توانمندی شان رقم می زند، ولی باید توجه داشت کمک سالم سبب ارتقای استقلال فرد و همچنین پیشرفت زندگی اشت می می شود.

۴- هنگام و زمانی که کمک کردن تو مستلزم حقه زدن باشد یا به نحوی صداقت تان را زیر سوال ببرد. مثلا بهانه تراشی یا پنهان کردن واقعیت و حقیقت به خاطر غیره ای و همچنین زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی تقریبا هیچ وقت نمی تواند کمک رسانی سالمی باشد.

احساس مسئولیت, پذیرفتن مسئولیت, کمک کردن

۵- زمانی که احساس کنید به جای کمک کردن به غیره ای بازیچه دستش شده اید. گاهی آن احساس کاملا واضح می باشد، مثلا هنگام و زمانی که غیره ای چیزی می گوید که در تو احساس گناه بر می انگیزد و همچنین سپس موقعیتی را پیشنهاد میکند که ضمن کمک به اواز احساس گناهتان بکاهید. بعضی اوقات تنها و فقط احساس درونی تان م تواند به تو بگوید که غیره ای و همچنین درخواستش جهت یاری گرفتن از تو ناسالم می باشد. هنگام و زمانی که متوجه می شوید که غیره ای می خواهد از تو سوءاستفاده کند و همچنین با فریبکاری از تو درخواستی دارد بایستی و حتما به هشداری های درونی تان توجه کنید.

۶- هنگام و زمانی که کمک کردن به روش فزاینده ای انرژی تو را کاهش می دهد. زمانی که کمک کردن به دیگران خارج از توانتان می باشد از آن هم خودداری کنید. کمک سالم یعنی یاری رساندن به مقدار و اندازه قدرت.

۷- هنگام و زمانی که کمک کردن آن حس بد را در تو ساخته یا ایجاد کند که ارتباط و رابطه تان با او صرفا بر محور بخشیدن و همچنین کمک کردن استوار می باشد.

۸- هنگام و زمانی که کمک کردن تو باعث می شود فرد ترجیح بدهد از لحاظ جسمی بیمار باقی بماند، از مشاوره گرفتن از متخصص طفره برود، از مصرف داروها و همچنین انجام برنامه جذاب و جالب و خوب های کاری اش اجتناب کند و همچنین غیره.

موقعیتی را در نظر بگیرید که مسائل و همچنین معظلات و مسائل و مشکلات فرد بیش از حد قدرت شماست و همچنین به کمک تخصصی مستلزم و نیاز می باشد. در آن موقعیت کمک تو ممکن می باشد سبب می شود فرد از تلاش جهت توانمندسازی خود و همچنین مدیریت شرایط خودداری کند.

۹- زمانی که کمک کردن و همچنین مسئولیت پذیری تو در یک کار تیمی سبب می می شود فرهنگ کار تیمی- که در آن هم همه به یکدیگر کمک می کنند- به هم بریزد و همچنین دیگران ضعیف شوند و همچنین احساس کنید از تو سوءاستفاده شده می باشد. در چنین شرایطی با آرامش بگویید که عقب می ایستید و همچنین موقعیت را در اختیار دیگران قرار می دهید. به آنها کمک کنید که تجربه و مهارت بالا هایشان را ارتقا بدهند و همچنین سپس از سر راهشان کنار نروند.

۱۰- هنگام و زمانی که فهمیدید کمکی که نیت و اراده داشتید تنها و فقط یک بار انجام دهید به شکل وظیفه ای اجباری و همچنین دائمی در آمده و همچنین برایتان ناخوشایند می باشد. به خودتان یادآوری کنید که کمک قبل تو تعهدی جهت کمک کردن همیشگی نیست. تو قول نداده اید که آن کار را دائما انجام دهید.

۱۱- هنگام و زمانی که در ارتباط و رابطه ای که بوی «وابستگی» می دهد خود را قربانی می کنید. یعنی زمانی که ارتباط و رابطه براساس مطالبه یک طرف و همچنین کمک دائمی طرف دیگر می باشد. در بعضی روابط صمیمانه و همچنین عاشقانه باره هایی از عملکرد ضعیف یک طرف و همچنین توانمندی و همچنین نجات بخشی طرف دیگر ارتباط و رابطه تجربه می می شود. به عبارتی، در آن گونه ارتباط و رابطه ها غالبا یک طرف بیش از حد کمک می کند و همچنین غیره ای بیش از حد کمک می خواهد.

۱۲- هنگام و زمانی که پاداش ذهنی و همچنین بیمارگونه کمک کردنتان را نادیده می گیرید. واقعیت آن می باشد که کمک کردن به دیگران موجب می می شود فرد خوبی به نظر برسید. در صورتی که در نیت خود جهت کمک کردن پیش از آنکه به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن مفیدبودن باشید به آن فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن هستید که در میان دیگران چه وجهه ای پیدا می کنید و همچنین چقدر باگذش و همچنین خوب به نظر می آیید بایستی و حتما در کمک رسانی خود تجدیدنظر کنید.