پیامک و اس ام اس های دروغ و همچنین دوروییReviewed by Admin on Jul 30Rating: 5.0

پیامک و اس ام اس های دروغ و همچنین دورویی

پیامک و اس ام اس های جدید, پیامک و اس ام اس تیکه دار

متن در مورد دروغ،پیامک و اس ام اس های دروغ و همچنین دورویی

و همچنین چه مهربان بودى
وقتى دروغ میگفتى

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ پیامک و اس ام اس های دروغ و همچنین دورویی ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

افرادی که از شنیدن هر حرف حقی خشمگین می شوند
همه زندگیشان بر دروغ استوار می باشد

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ پیامک و اس ام اس عاشقانه ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

ساعت دائما دروغ میگوید
من تنها و فقط
به زمان با تو بودن ایمان دارم
انجا که عقربه ها می ایستند
و همچنین من عاشقانه به تو خیره میشوم

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ پیامک و اس ام اس و پیامک دروغگویی ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

راست یا دروغ مهم نیست!
تو تنها و فقط با من حرف بزن!
چشمانت زیر نویس می کنند

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ پیامک و اس ام اس های جدید ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

گاهی دلم جهت چوپان دروغگو خیلی می سوزد
بیچاره دو بار اکثرا و بیشتر دروغ نگفت انگشت نما شد
ولی ما هنوز صادق ترینیم

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ پیامک و اس ام اس های دروغ و همچنین دورویی ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

گمان میکردم قانع باشی
و همچنین به شکستن دلم اکتفا کنی
نه آنکه فستیوالی از دروغ به راه بیندازی
و همچنین در آخر بگویی:
میروم تا اذیت نشوی
بهترین من

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ پیامک و اس ام اس تیکه دار ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم !
نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم …
و همچنین نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را !!

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ پیامک و اس ام اس و پیامک عاشقانه ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

ما مردمانی هستیم
که به راحتی به هم دروغ میگیم
ولی بزرگترین معیارمون جهت شروع دوستی
صداقته

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ پیامک و اس ام اس جدایی ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

چگونه در آن چشم های زیبا جا داده ای،،،
آن همه دروغ را؟

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ متن در مورد دروغ ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

دنیای عجیبی شده می باشد . . .
جهت دروغ هایمان ،
خداوند تبارک و تعالی را قسم میخوریم ،
و همچنین به حرف راست که میرسیم ؛
می می شود جان ِ تــو…

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ پیامک و اس ام اس عاشقانه ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

صدای سکوت نفس هایت را دوست میدارم
هنگام و زمانی که که تمام حرف هایت
بوی “دروغ” گرفته اند

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ پیامک و اس ام اس و پیامک دروغگویی ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

از دروغ خیلی چیزا رو میشه بدست اورد
ولی نمیشه نگهشون داشت
قدیما … تا کسی مجبورنبود ، دروغ نمی گفت …
هم اکنون تا کسی مجبور نباشه ، راست نمیگه … !

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ پیامک و اس ام اس های دروغ و همچنین دورویی ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

آدَم با حـَرف ِ…راسـت داغون شــــِه…
بـِهتـَر اَز ایـنه با …دروغ آروم شــــِه…

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ پیامک و اس ام اس های جدید ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

در صورتی که دروغ رنگ داشت
هر نور شاید ده ها رنگین کمان از دهن ها نطفه می بست
و همچنین بی رنگی کمیاب ترین چیزها بود

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ پیامک و اس ام اس و پیامک عاشقانه ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

ساعت دائما دروغ میگوید
من تنها و فقط
به زمان با تو بودن ایمان دارم
انجا که عقربه ها می ایستند
و همچنین من عاشقانه به تو خیره میشوم

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ پیامک و اس ام اس های دروغ و همچنین دورویی ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

سلامتی اونایی که ترجیح میدن یک واقعیت و حقیقت نابودشون کنه
تا آنکه یه دروغ الکی
آرومشون کنه

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ جملات عاشقانه ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

در مرداب های دروغ
چیزی جز ماهی های مرده نیست

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ پیامک و اس ام اس تیکه دار ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

من از تمامیت ارضی یک عشق سخن میگفتم
بر فراز ویرانه های قلبم ویرانه هایی حاصل از تهاجم ناگهانی چشمانت!
و همچنین چه کودکانه دروغ میگفتم
که شهرستان در امن و همچنین امان می باشد

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ پیامک و اس ام اس و پیامک عاشقانه ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

دلتنگیم را جهت تو با مدادکودکیم مینویسم
که هیچ گاه دروغ نمی گوید