“رحمت شاسی”دیگر مایه ننگ کاراکترهای”پایتخت”نیست!Reviewed by Admin on Jul 31Rating: 5.0

“رحمت شاسی”دیگر مایه ننگ کاراکترهای”پایتخت”نیست!

 خبرهای جدید , خبرهای جدید فرهنگی, هومن حاجی عبداللهی

حاجی عبداللهی در نقش رحمت شاسی شخصیت فردی نوکیسه را ارائه داد و همچنین حضورش در پایتخت نسبت به بسیاری از نقش های فرعی سریال پررنگ تر شده می باشد.

با توجه به آنکه در برنامه جذاب و جالب و خوب «رنگین کمان» صدا پیشه هستید، تأثیر بازی در پایتخت را بر حضور در «رنگین کمان» یا بالعکس را تا چه حد می بینید
– به نظرم هیچ ربطی یکدیگر ندارند، چرا که من در اینجا بازی می کنم و همچنین  در رنگین کمان نحوه کار متغایر و متفاوت می باشد. در کل دائما فعالیت های رسانه ای مختلفی دارم، ولی باید توجه داشت بازیگری در اولویت من می باشد و همچنین از انجام هر فعالیتی که مانع حضور در بازیگری می شود امتناع می کنم.
پس پیشنهاد جهت بازی در سریال های دیگر را می پذیرید یا آنکه مثل نسرین نصرتی تنها در پایتخت بازی خواهید داشت؟
– ببینید! من با وجود آنکه به بازیگری علاقه ویژه ای دارم، ولی باید توجه داشت برایم مهم می باشد در هر کاری جهت بازیگری حضور پیدا نکنم. خانم نصرتی هم با توجه به آنکه پایتخت حرف اول را در تلویزیون ایران می زند، اراده و تصمیم راسخ درستی گرفته اند. در صورتی که بازی در سریال و همچنین فیلم دیدنی و جذاب سینمایی قوی با نقشی تأثیر گذار پیشنهاد می شود، چرا نپذیرم.
محسن تنابنده به عنوان سرپرست نویسندگان کمتر شخصیت های جدید را به شکل برجسته وارد قصه می‌کند، ولی باید توجه داشت نقش رحمت شاسی پررنگ تر از قبل شده، علت را در چه عاملی می بینید؟
– به هر حال بایستی و حتما آنقدری نقش را در قصه بگذاریم که جهت شهروندان و مردم شهر دوست داشتنی و جذاب باشد. تنابنده شخصیت های جدید غیره ای مثل بائو و همچنین بیژن را وارد قصه کرده که خوشبختانه شهروندان و مردم شهر آن هم ها را دوست داشتند. رحمت شاسی به خاطر محبوبیتی که در بین شهروندان و مردم شهر پیدا کرد، حضور بیشتری در قصه دارد. من در پایتخت ۳ به خاطر تولد فرزندم ۸ قسمت اکثرا و بیشتر حضور نداشتم، ولی باید توجه داشت محسن تنابنده جهت ادامه پایتخت از من جهت حضور مستمر قول گرفت.
رحمت در قصه پایتخت۴ به نحوی بی دلیل سعی میکند با نقی و همچنین خانواده آنها ارتباط و رابطه نزدیک تری داشته باشد، با وجود آنکه دیگر پیشامد جدید حضور هما در شورای شهرستان که جهت رحمت مهم بود با توجه به آنچه در قسمت های ابتدایی سریال می بینیم رفع شده. آن نزدیک شدن چگونه توجیه می‌می شود؟
– ببینید! آن آدم آنقدر بد نام بود که فامیل ها خودشان را از او دور می کردند، ولی باید توجه داشت نقطه جذاب و جالب قصه در آن می باشد که همین انسان که حضورش باعث ننگ خانواده بود، به بطن خانواده وارد می‌می شود و همچنین به آن هم ها کمک می‌کند. محسن تنابنده و همچنین آقای مقدم سعی بر آن دارند که هیچ انسانی در سریال چرک و همچنین سیاه نباشد و همچنین در نهایت شیرینی هایی از دل هر نقش دیده می شود؛ به ویژه نقش هایی که به خاطر جذابیت نزد شهروندان و مردم شهر ، اراده و تصمیم راسخ به حضور اکثرا و بیشتر آن هم ها در قصه را داشتیم؛ شامل رحمت.
به نظرتان ساخته شدن سریال پایتخت۵ کار درستی می باشد؟ و همچنین شرایط جهت تولید آن هم مهیاست؟
– هر بار که سریال را بازی می کنم، تا آخرین قسمت نگران آن هستم که بازخورد نهایی شهروندان و مردم شهر چگونه می باشد و همچنین آیا همچنان به ادامه سریال علاقه دارند؟ هربار می بینم که شهروندان و مردم شهر همچنان به دیدن پایتخت اشتیاق دارند و همچنین قصه جهت آنها تازگی دارد. تا زمانیکه قصه جهت شهروندان و مردم شهر جذابیت دارد، بایستی و حتما سری های دیگرش هم ساخته می شود.
به نظرتان جهت ساخت سری های بعدی سریال بایستی و حتما چه مواردی را مورد توجه قرار داد؟
– در ارتباط و رابطه با آن پیشامد جدید پاسخی نمی دهم، زیرا و به درستی که در تخصص من نیست و همچنین مسئولیت اصلی به عهده آقای تنابنده و همچنین مقدم می باشد. همه چیز سریال در ذهن آن دو فرد یا شخص سمت وسو می گیرد.
در مورد سایر برنامه جذاب و جالب و خوب های رمضان امسال چه نظری دارید؟
– قسمت هایی از سریال های دیگر مانند«گاهی به پشت سر نگاه کن» و همچنین«دردسرهای عظیم۲» را دیدم و همچنین خوشحالم که شهروندان و مردم شهر آن هم دو سریال را هم دوست داشتند. یک قسمت از «ماه عسل» را هم دیدم که دوست داشتم. همه تلاش کرده بودند و همچنین پس نتیجه آن می شود که هم خوشبختانه مورد قبول شهروندان و مردم شهر هم بوده می باشد.