کشف تخم دایناسور با قدمت ۱۰ هزار سال شمسی در آرژانتینReviewed by محسن شاه آبادی on Apr 10Rating: 5.0

کشف تخم دایناسور با قدمت ۱۰ هزار سال شمسی در آرژانتین

یک پوسته متعلق به نوعی حیوان گورکن باستانی مرتبط به عصر دایـن اسورها در کناره یک رودخانه در مزرعه ای حوالی بوئنوس آیرس در کشور آرژانتین کشف شد.
در ابتدا اهالی بومی آن هم را یک سنگ یا یک شوخی برداشت کـرده بودند ولی باید توجه داشت به تدریج درپیدا کردن د که ایـن سنگ یک پوسته یا تخم دایـن اسور می باشد . ارزیابی ها نشان می دهند؛ ابعاد ایـن پوسته حدود یک متر هست و همچنین دیرینه شناسان گمان می برند که آن هم متعلق به یک glyptodont می باشد . دیرینه شناسان قدمت ایـن پوسته را در حدود ۱۰ هزار سـال می دانند.
ایـن حیوان غول پیکر جهت دهها میلیون سـال در آمریکای جنوبی زندگـی می کـرده می باشد . ایـن دایـن اسور شامل یک پوسته پهناور و بزرگ و همچنین زره پوش بوده هست و همچنین وزن آن هم تا حدود یک تن می باشد .
در عین حال بررسی گران موزه تاریخ طبیعی لندن معتقد خواهند بود ایـن پوسته ممکن می باشد جعلی باشد و همچنین اثبات وجود آن هم مستلزم و نیاز به ارزیابی های وسیع دارد.

,عکس: کشف تخم دایـن اسور در آرژانتین کشف,تخم دایـن اسور,آرژانتین,دوست داشتنی و جذاب انگیز؛ دوست داشتنی و جذاب انگیزترین ها؛ مباحث و مطالب جذاب و جالب؛ عکس های جذاب و جالب؛ جالبترین ها؛ مباحث و مطالب دوست داشتنی و جذاب و همچنین خواندنی

,عکس: کشف تخم دایـن اسور در آرژانتین کشف,تخم دایـن اسور,آرژانتین,دوست داشتنی و جذاب انگیز؛ دوست داشتنی و جذاب انگیزترین ها؛ مباحث و مطالب جذاب و جالب؛ عکس های جذاب و جالب؛ جالبترین ها؛ مباحث و مطالب دوست داشتنی و جذاب و همچنین خواندنی

,عکس: کشف تخم دایـن اسور در آرژانتین کشف,تخم دایـن اسور,آرژانتین,دوست داشتنی و جذاب انگیز؛ دوست داشتنی و جذاب انگیزترین ها؛ مباحث و مطالب جذاب و جالب؛ عکس های جذاب و جالب؛ جالبترین ها؛ مباحث و مطالب دوست داشتنی و جذاب و همچنین خواندنی

,عکس: کشف تخم دایـن اسور در آرژانتین کشف,تخم دایـن اسور,آرژانتین,دوست داشتنی و جذاب انگیز؛ دوست داشتنی و جذاب انگیزترین ها؛ مباحث و مطالب جذاب و جالب؛ عکس های جذاب و جالب؛ جالبترین ها؛ مباحث و مطالب دوست داشتنی و جذاب و همچنین خواندنی

,عکس: کشف تخم دایـن اسور در آرژانتین کشف,تخم دایـن اسور,آرژانتین,دوست داشتنی و جذاب انگیز؛ دوست داشتنی و جذاب انگیزترین ها؛ مباحث و مطالب جذاب و جالب؛ عکس های جذاب و جالب؛ جالبترین ها؛ مباحث و مطالب دوست داشتنی و جذاب و همچنین خواندنی

,عکس: کشف تخم دایـن اسور در آرژانتین کشف,تخم دایـن اسور,آرژانتین,دوست داشتنی و جذاب انگیز؛ دوست داشتنی و جذاب انگیزترین ها؛ مباحث و مطالب جذاب و جالب؛ عکس های جذاب و جالب؛ جالبترین ها؛ مباحث و مطالب دوست داشتنی و جذاب و همچنین خواندنی

,عکس: کشف تخم دایـن اسور در آرژانتین کشف,تخم دایـن اسور,آرژانتین,دوست داشتنی و جذاب انگیز؛ دوست داشتنی و جذاب انگیزترین ها؛ مباحث و مطالب جذاب و جالب؛ عکس های جذاب و جالب؛ جالبترین ها؛ مباحث و مطالب دوست داشتنی و جذاب و همچنین خواندنی