مراحل ساخت جعبه های کادویی به مناسبت روز پدرReviewed by Admin on Apr 27Rating: 5.0

مراحل ساخت جعبه های کادویی به مناسبت روز پدر

از آن کیف و همچنین جعبه های هدیه جهت کادوی روز مرد و همچنین پدر بهره بری و استفاده کنید

جعبه هدایای روز پدر,نحوه ساخت جعبه هدیه,درست کردن جعبه هدیه

جعبه ی کادویی کوچک

جعبه ی هدیه,جعبه ی کادویی,ساخت جعبه های هدیه

وسایل مورد مستلزم و نیاز جهت جعبه های هدیه :

• کاغذ کادو یا کاغذ رنگی مشکی
• کاغذ یا مقوای سفید یا پارچه ی سفید
• یک مقدار روبان ساتن پهن مشکی
• دو عدد دکمه ی گرد سیاه

دستور ساخت جعبه ی هدیه:
۱- یک جعبه ی کوچک بردارید و همچنین با کاغذ مشکی آن هم را بپوشانید.
۲- یک مقدار از کاغذ سفید را برش داده ، طوری که عرض آن هم یک مقدار کوچک تر از عرض جعبه باشد.

 

آموزش ساخت جعبه هدیه,جعبه هدیه روز مرد,ساخت جعبه هدیه روز مرد

۳- یک تکه از روبان را برش داده و همچنین مانند شکل دور جعبه تان بچسبانید.

 

هدایای روز پدر,تزیین هدایای روز پدر,آموزش جعبه سازی

۴- جهت درست کردن پاپیون یک تکه از روبان را برش داده و همچنین  یک حلقه درست کنید.

جعبه ی هدیه,جعبه ی کادویی,ساخت جعبه های هدیه

۵- آن حلقه را مانند شکل زیر از وسط چسب بزنید.

جعبه هدایای روز پدر,نحوه ساخت جعبه هدیه,درست کردن جعبه هدیه

۶- یک تکه ی کوچک دیگر از روبان را برش دهید و همچنین آن هم را مانند شکل زیر ، در زیر حلقه ای که در مرحله ی قبل درست کرده بودید قرار دهید.

آموزش ساخت جعبه هدیه,جعبه هدیه روز مرد,ساخت جعبه هدیه روز مرد

۷- حالا ابتدا و همچنین انتهای آن تکه روبان را به هم بچسبانید تا شکل زیر ساخته یا ایجاد می شود.

 

هدایای روز پدر,تزیین هدایای روز پدر,آموزش جعبه سازی

۸- حالا پاپیون را مانند شکل روی جعبه بچسبانید.

جعبه ی هدیه,جعبه ی کادویی,ساخت جعبه های هدیه

۹- و همچنین در مرحله ی آخر دو دکمه ی سیاه را روی جعبه بچسبانید.

ساخت جعبه های هدیه,جعبه هدایای روز پدر,نحوه ساخت جعبه هدیه

کیف هدیه

 

نحوه ساخت جعبه هدیه,درست کردن جعبه هدیه,آموزش ساخت جعبه هدیه

در آن مرحله ابتدا به یک کیف مشکی رنگ احتیاج داریم ، که در اکثر فروشگاه ها می توانید آن ها را پیدا کنید. بقیه ی کار مانند ساخت جعبه ی هدیه کوچک می باشد.

جعبه هدیه روز مرد,ساخت جعبه هدیه روز مرد,هدایای روز پدر

 

هدایای روز پدر,تزیین هدایای روز پدر,آموزش جعبه سازی

بعد از آنکه کیف را تهیه کردید، مانند شکل با بهره بری و استفاده از کاغذ یا مقوای سفید حالت مثلثی را روی کیف ساخته یا ایجاد کنید.

 

جعبه ی هدیه,جعبه ی کادویی,ساخت جعبه های هدیه

سپس دور کیف را روبان مشکی بپوشانید.

جعبه هدایای روز پدر,نحوه ساخت جعبه هدیه,درست کردن جعبه هدیه

پاپیون را آن هم طوری که در ساخت جعبه ی کادویی کوچک درست کردیم ، درست کنید و همچنین روی کیف بچسبانید.

ساخت جعبه هدیه روز مرد,هدایای روز پدر,تزیین هدایای روز پدر

حالا در مرحله ی آخر دکمه ها را بچسبانید.

جعبه ی هدیه,جعبه ی کادویی,ساخت جعبه های هدیه

جعبه ی کادویی پهناور و بزرگ

جعبه هدایای روز پدر,نحوه ساخت جعبه هدیه,درست کردن جعبه هدیه

مراحل ساخت جعبه ی هدیه مانند مراحل ساخت جعبه ی کوچک می باشد ، تنها و فقط در سایزی بزرگتر.

آموزش ساخت جعبه هدیه,جعبه هدیه روز مرد,ساخت جعبه هدیه روز مرد

 

 هدایای روز پدر,تزیین هدایای روز پدر,آموزش جعبه سازی

 

ساخت جعبه های هدیه,جعبه هدایای روز پدر,هدیه

 

جعبه ی هدیه,جعبه ی کادویی,ساخت جعبه های هدیه