مجانی و رایگان شدن عوارضی تهران قم در ایام نمایشگاه کتاب اردیبهشت۹۵Reviewed by محسن شاه آبادی on Apr 8Rating: 5.0

عوارضی تهران – قم در ایام نمایش نمایشگاه کتاب مجانی و رایگان می شـود

مجتبی عبداللهی اظهار کرد: انصافا به تا حال قوه قضائیه همکاری عالی ی با مدیریت شهری در خصوص اعمال قانون و همچنین پیگیری قضایی پرونده های قطع درختان داشته هست و همچنین حاشیه امنی جهت اقدامات غیر قوانین و قانونی وجود ندارد.

دست یار سرویس ها و خدمات شهری شهرداری تهران گفتن کرد: عوارضی تهران – قم جمع آوری نمی شـود ولی باید توجه داشت در ایام نمایش نمایشگاه کتاب عوارضی باز شده و همچنین عبور خودرو مجانی و رایگان می شـود .

دست یار مسائل سرویس ها و خدمات شهری شهرداری تهران دربـار ه پیگیری اوضاع برق مجموعه نمایشگاه بین المللی شهرستان آفتاب اعلام کرد: با همکاری عالی اداره برقو شهرداری تهران به تامین برق وارد شدن پیدا کـرده و همچنین ایـن موضوع در حال پیگیری می باشد .

عبداللهی دربـار ه جمع آوری عوارضی تهران- قم که قول پیگیری آن هم از طرف وزیر فرهنگ و همچنین ارشاد اسلامی داده شده بودو گفتن کرد: آخرین خبرها حاکی از آن هم هست که عوارضی جمع آوری نمی شـود ولی باید توجه داشت در ایام نمایش نمایشگاه عوارضی باز شده و همچنین عبور خودرو مجانی و رایگان می شـود .

او همچنین دربـار ه اقدامات اجرایی جهت آماده سازی نمایشگاه بین المللی شهرستان آفتاب همزمان با برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب گفتن کرد: ساخته یا ایجاد فضاهای نمایشگاهی و همچنین نصب چادرهاو فضاسازی عمومی گرفته شده و همچنین کوشش می کنیم تا ۲۵ فرودین ماه همه اقدامات اجرایی به انتها برسد و همچنین نمایشگاه در موعد ۱۴ اردیبهشت ماه افتتاح می شود.