لیموزین جنجالی در ارومیه توقیف شد!Reviewed by محسن شاه آبادی on Apr 6Rating: 5.0

لیموزین جنجالی توقیف شد!

به تازگی تصاویری از خودروی لوکس لیموزین ۸ چرخ هامر به روش گسترده در فضای مجازی و همچنین شبکه های فرهنگی و اجتماعی دست به دست می می شود.

آن خودروی لوکس که تعجب همگان را وا داشته شهروندان ارومیه ای هنگام تردد در خیابان های آن شهرستان آن هم را دیدن کرده اند. به دنبال آن ماجرا برآن شدیم تا مصاحبه ای با ریاست پلیس راهنمایی و همچنین رانندگی استان آذربایجان اروپایی ترتیب بدیم.

سرهنگ علی سعیدی ریاست پلیس راهنمایی و همچنین رانندگی استان آذربایجان اروپایی در گفت وگو با روزنامه نویس و خبرنگار تیم در خصوص لیموزین هامر گفت: صبح امروز گزارشی از تردد یک دستگاه خودروی لیموزین ۸ چرخ هامر گرفتن شد به دنبال آن هم، آن خودروی لوکس متوقف شد.

سرهنگ سعیدی در ادامه افزود: با بررسی کردن های گرفته شده مشخص شد تمامی مدارک آن راننده کامل بوده و همچنین آن خودرو یک مسافر خارجی می باشد که از مرز بازرگان وارد کشور شده و همچنین تا پنج روز مجوز تردد دارد سپس از مرز باشماق خارج خواهد شد.

گفتنی می باشد نماینده گمرگ هنگام تردد در شهرستان ارومیه همراه آن راننده بوده می باشد.

لیموزین ، خودروی جنجالی،آذربایجان اروپایی،هامر،لیموزین،خودروی ۲ میلیارد تومانی،خودروی لوکس لیموزین،لیموزین ۸ چرخ هامر،علی سعیدی

عکس های لیموزین جنجالی شبکه های فرهنگی و اجتماعی

لیموزین جنجالی ، خودروی جنجالی،آذربایجان اروپایی،هامر،لیموزین،خودروی ۲ میلیارد تومانی،خودروی لوکس لیموزین،لیموزین ۸ چرخ هامر،علی سعیدی

لیموزین جنجالی در ارومیه متوقف شد

لیموزین جنجالی ، خودروی جنجالی،آذربایجان اروپایی،هامر،لیموزین،خودروی ۲ میلیارد تومانی،خودروی لوکس لیموزین،لیموزین ۸ چرخ هامر،علی سعیدی