عکس های جدید بازیگران جدید در افتتاحیه جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴Reviewed by Maryam on Feb 12Rating: 5.0

عکس های جدید بازیگران جدید در افتتاحیه جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر

عکس های منتخب و همچنین نشر یافته شده شده از بازیگران جدید ایرانی در افتتاحیه سی و همچنین چهارمین جشنواره بین المللی فیلم دیدنی و جذاب فجر که از ۱۲ تا ۲۲ بهمن برگزار شد.

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

عکس های بازیگران جدید در افتتاحیه جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

عکس های بازیگران جدید در افتتاحیه جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

سحر دولتشاهی در افتتاحیه جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

عکس ستاره اسکندری در افتتاحیه جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

عکس باران کوثری در افتتاحیه جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

عکس های بازیگران جدید در افتتاحیه جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

عکس های بازیگران جدید در افتتاحیه جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

مهدی پاکدل و همچنین اندیشه فولادوند در افتتاحیه جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

اشکان خطیبی در افتتاحیه جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

عکس های بازیگران جدید در افتتاحیه جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

عکس ساره بیات در افتتاحیه جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

عکس بازیگران جدید در افتتاحیه جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

مدل مانتو پریناز ایزدیار در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

لیلا بلوکات و همچنین کتایون ریاحی در افتتاحیه جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

عکس بازیگران جدید در افتتاحیه جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

عکس بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

عکس بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

سحر قریشی در افتتاحیه جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94

بهاره کیان افشار و همچنین بهرام رادان در افتتاحیه جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر ۹۴

عکس بازیگران جدید در جشنوار فجر 94, جشنواره فجر 94, بازیگران جدید در جشنواره فیلم دیدنی و جذاب فجر 94